תעודות

אישורים

אישור משרד התשתיות – לחצו כאן

 

מידע נוסף

תקנות 1001 – בטיחות אש במבנים