בעקבות אסון השריפה בכרמל שהביאה למותם של אנשים רבים, בוצע ארגון מחדש ברשות הכבאות. בתהליך זה יצאו תקנות מפורטות בתחום פינוי ושחרור עשן. בהקשר זה חשוב לציין כי העשן הוא הפוגע העיקרי בחיי אדם, בעת אירוע של שריפה.

התקנות מחייבות כי בכל מקום בו נמצאים אנשים, צריכה להימצא אפשרות לפינוי עשן בשעת הצורך.

אפשרויות לפינוי עשן

קיימות שתי אפשרויות לפינוי עשן:

  • שחרור טבעי
  • שחרור מאולץ (באמצעות מפוחים תקניים)

רשות הכבאות הארצית הוקמה בעקבות אסון הכרמל ותפקידה לאכוף את האמצעים והביצוע של פינוי העשן ובכך למנוע אסונות.

התכנון, הפיקוח והאישור מבוצעים על ידי מהנדס מיזוג אוויר מוסמך בתחום, ורשות הכבאות מאשרת את אמצעי פינוי העשן אשר הותקן במקום. מקומות אשר בהם סיכון בשל פינוי איטי, ובעצם מסכנים חיי אדם הינם מבנים בעלי קומות ומבנים אשר הפתחים החיצוניים רחוקים ממקומות השהייה – כגון מפעלים, אולמות אירועים, קניונים, מרכזי קניות, בתי חולים, בתי אבות וכד'.

תכנון ואישורי מהנדס

במסגרת תפקידי הוסמכתי לבצע תכנון, לפקח על ביצוע ולספק אישור מהנדס בגמר הביצוע לרשות הכבאות, כדי שיוכלו לספק טופס אכלוס.

כמו כן, אני מבצע בדיקה שנתית בהתאם להנחיית רשות הכבאות אשר דורשת לבצע בדיקה כל שנה ולספק אישור מהנדס למערכות פינוי עשן.